Hvad skal til for at du kan blive fri af længerevarende smerter?

Eller lære at mestre dem, så de ikke kontrollerer dig og din hverdag

Det kan være en større beslutning, at gå i gang med et forløb med smertehåndtering.

Det kræver ofte stor overvindelse. Fordi nu skal du påtage dig endnu en opgave, i tillæg til den til tider store opgave, der er at leve med længerevarende smerter.

Har du levet med frygtelige smerter over længere tid, så kan ressourcerne godt nok være ved at nå bunden. Noget der kan gøre tanken på et hvert tiltag for, at få has på den håbløse cirkel du er havnet i, helt mat.

Indsatsen kan være stor, men gevinsten overskygger helt sikkert anstrengelserne for at komme derhen.

Desforuden er det min erfaring, at selve processen henimod målet, ofte præges af håb og positiv forventning. Glæden over de små fremskridt, der kommer henad vejen.

Det behøver ikke at være så stort og overvældende. Det kan gøres trin for trin, med dosering og små delmål. Tænk på positivt ladede ord som mestring, tackling, håndtering og endda frihed. Frihed fra at være sygdommen eller skaden. 

Det er ikke altid det kan lade sig gøre, at blive 100% fri af smerterne, men ved hjælp af teknikker til mestring af smerterne, kan de i de flestes tilfælde, reduceres betragteligt.

Det fordrer at du har:

  • Lyst til at indtage ny viden og lyst til at arbejde med dig selv 
  • Motivationen til at planlægge et tidsforløb, som er realistisk
  • Viljen til at holde snuden i sporet og forfølge dine små delmål, samt besluttet dig for hvad formålet er med det du ønsker
  • Håbet og motivationen for fremtiden og tænker over, hvorfor du vil gå nye veje. Drømme og ønsker, ved du hvad du vil opnå hvad du ønsker dig ud af livet
  • Et formål: Hvad vil du med dette? En plan for hvordan du skal nå dine mål.

Hvordan indtage ny viden

Ny viden kan indtages både med hjernen og kroppen. Du kan læse og lytte dig frem til bl.a. råd og tips. Du kan læse og lytte til opgaver, der stiller spørgsmål til dine erfaringer og holdninger, her skriver du dine ord ned, som et redskab til ny indsigt og aha oplevelser.

Viden kan ydermere indtages via kroppen, i form af kropslige øvelser, hvor du erfarer, hvordan kroppen responderer og hvordan du oplever kroppens reaktioner, inde i dit hoved.

Overvindelsen ved adfærds- og tankeændringer

Adfærdsændringer er ny viden og nye erfaringer, som lagres i hjernen. Udfaldet af erfaringerne udløser forskellige følelser, som påvirker din tankevirksomhed. 

En ændring i adfærdsmønsteret giver mening, hvis den nye måde at tænke på, hjælper en til at udfordre grænser, være motiveret og gøre brug af andre elementer, der er relevant i håndtering af smerter. Det er måden du tænker på, det være dig selv eller andre.

En adfærdsændring kan selvfølgelig også være fysisk, altså måden du bruger kroppen på. Til sidst er det også en holdningsændring til dig selv og omverdenen. Ingen ting af dette, behøver at være omfattende, mange gange er der små ting (justeringer) der skal til. Og som med alt andet, skal det tages trin for trin, dosering og atter dosering, små delmål og grænsesætninger.

Realistiske planer

Når du er i et terapiforløb og behandlingsforløb i form af et kursus, er der lagt en plan for undervisningens forløb, trin for trin. Således er det også med dit personlige forløb. Hvordan kan du udføre de målsætninger du har sat dig fx en cykeltur.

Det kan være et delmål, hvordan bliver du fysisk og psykisk i stand til at tage den cykeltur. Det kan være via motiverende samtaler og smertelindrende øvelser, som et eksempel – Men det vigtigste er her, at dit delmål er realistisk, ellers bliver det ikke gjort og du går glip af en sejr. 

Ihærdighed og målrettethed

Det er til stor gavn, hvis du kan holde fokus under det meste af forløbet og arbejde dig frem mod de små delmål, fremfor at sigte hen mod det store endelige mål, her er det nemlig let at tabe sutten.

Her findes der gode redskaber, som holder dig i sporet og motivationen oppe. Jeg taler om skemaer, hvor planer og gøremål bliver skrevet ned og sat i overskuelige systemer. Teknikker i form af kropslige øvelser.

Meningen med formål og ønsker

Ønsket om at opnå dine mål skal komme fra dig selv, din indre motivation. Du kommer ikke så langt, som du ellers ville kunne, hvis du ikke selv har din lyst og hjerte med. Beslutningerne skal tages af dig selv og for dig selv. Gør op med dig selv, om dine ønsker virkelig giver mening nu og her, eller for fremtiden.

Fremtidsdrømme hvad ønsker du at opnå i dit liv

Bliv motiveret til ændringer i dit liv. Vær villig til at ændre på gamle vaner og vanetænkninger. Ændre på din opfattelse af hvad smertelindring er for en størrelse. Tænke langsigtet og lægge fremtidsdrømme ind i smertehånderingsforløbet.

Hvad vil du med dette – Hvorfor gøre det?

Når du har defineret dit formål med forløbet, kan du opstille forventningerne til hele rejsen. Hvad man forventer sig er meget forskelligt, men graden af ens forventninger hænger sammen med tidligere erfaringer med at lykkes på godt og ondt.

Forventninger skal afstemmes med dig selv og hos den du søger hjælp hos. Hvis nogen skal forstå og målrette indsatsen efter dine forventninger, så skal formålet med det hele være afklaret.

Hvordan skal du så nå dine mål?

Du kan se mere om hvad, der skal til for en vellykket proces til smerte håndtering, samt hvad, der skal til for at komme i mål, ved, at læse mit første blogindlæg om dette: Hvor skal jeg i det hele taget begynde?

Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page