Selvværd og livsglæde hænger sammen

Hverken livsglæde eller et godt selvværd er noget man er født med. Begge dele skal dannes og opbygges helt fra fødslen. Det er desværre ikke alle, der får etableret et godt selvværd og nogle af dem der har, ender med et lavt selvværd udløst af forskellige hændelser igennem livet. Sagt på en anden måde, selvværd er en persons anerkendelse af sin egen værdi

Hvad er selvværd?

Den amerikanske psykolog og professor Albert Bandura definerer ”self-efficacy” eller på dansk selvværd, som en persons tro på og vurdering af egen formåen i udfordrende situationer. Det betyder, at måden man oplever på og tænker om sig selv, vil have indflydelse på føle- og tænkemåde, motivation og adfærd.

Hvad kendetegner et sundt og godt selvværd og hvordan defineres det?

 • At man føler sig elsket og er værd, at elske
 • At man er god nok, som den man er
 • At ens eksistens har en positiv betydning for andre
 • At man er en betydningsfuld del af fællesskabet
 • At man kan grine og være i nuet
 • At man ved, at det du beslutter er rigtigt
 • At man kan mærke sig selv og sætte grænser
 • At man tror på sine egne målsætninger og at de vil bære frugt
 • At man er løsningsorienteret og fuldt motiveret såvel til selvvalgte som til ikke valgte udfordringer.

Hvilken betydning har lavt selvværd?

 • Man kan være usikker på om man er elsket
 • Om man er værd at elske
 • Er de andre bare bedre, klogere eller mere perfekte end mig
 • Det er svært at mærke eller sætte sine grænser uden at føle ubehag, eller blive i tvivl om rigtigheden i sine beslutninger
 • Man kan føle sig tvunget til at sige ja til alt muligt, blot for at føle sig god nok og accepteret
 • Man kan have det svært ved,at etablere og beholde kontakten til andre
 • Det kan føles svært eller skræmmende at tage kontakt til andre, eller gøre sig bemærket
 • Dette gør, at de andre har svært ved at mærke en og man kan blive ensom blandt mange
 • Følelser der fastholder et lavt selvværd kan være at: være i tvivl, føle sig dum, inkompetent, bekymret, selvhadende eller uønsket.

Hvordan kan du genskabe og opbygge et godt selvværd igen? Det vigtigste i denne proces er at slippe de negative tanker og forestillinger om sig selv. Lade være med, at straffe sig selv, hver gang noget ikke går som forventet. Lad de andre have sine forestillinger og meninger om en, de ved ikke bedre, det gør man selv.

Prøv at tænke på alle de gange, hvor du har været god og succesfuld. Tænk på alle dem som elsker dig og lytter til dig. Sæt dig selv nogle små mål og gennemfør dem, selvom det føles ubehageligt. Det her er noget af det du kan få hjælp til, ved en behandling hos mig. Jeg vil guide dig igennem en proces, der er tilpasset dine behov.

Hvad er livsglæde?

Livsglæde er synonymt med, glæden ved at være til. Glæden betegnes som en lys og ukompliceret følelse. Men er det en lykkefølelse og hvad er lykke?Eksperter, coaches og andre meningsdannere har alle en formel for livsglæde eller lykke. En del peger på økonomi og materielle goder, andre på sociale faktorer. Hvad der giver glæde i livet, er meget individuelt og subjektivt, men fælles for os alle er, at vi skal have opfyldt vore basale behov som tryghed og tilhørighed.

Hvornår er man livsglad?

 • Når man har livet fyldt af kærlighed til sig selv og andre
 • Når kærligheden er gengældt
 • Når man er sikker på, at det hele nok skal gå eller løse sig
 • Når man er nogenlunde ubekymret
 • Når man er nysgerrig på livet
 • Når man har masser af gå på mod og åben for udfordringer.

Hvilke konsekvenser kan det have, at mangle livsglæde

 • Det kan være svært at finde meningen med livet og det man gør
 • Det kan være svært at blive motiveret, til ændringer eller fastholde sig selv i det man laver
 • Livet kan føles tungt og uretfærdigt
 • Man kan i større grad, lade sig påvirke af skuffelser
 • Man kan risikere at fastholde sig selv, i en negativ spændetrøje, af selvvalgte begrænsninger – Der spænder ben for positive opleverser og selvudvikling
 • Der er en risiko for at følelser, som vrede og sorg, bliver en dominerende tilstand. I stedet for følelsen af glæde og lyst
 • Man kan blive mere sårbar overfor sygdomme, som stress, angst og depression
 • Etablere smertefulde spændinger i krop og hoved
 • Følelser ved manglende selvværd: Deprimeret, jaloux, skamfuld, vred og angst.

Hvordan kan man få lyst og glæde i sit liv igen?

Som ved lavt selvværd, er manglende livsglæde, forårsaget af den personlige anskuelse, som oftest det grundlæggende problem. Så det handler i bund og grund om, at se ind i sig selv, hvad er det der gør en glad, tilfreds, elsket og hvad ønsker man, at opnå og opleve her i livet. Hvordan kan man forstå og forholde sig til de negative tanker og holdninger på en måde så de ikke styrer ens vilje og livskraft.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}