Hvordan kan jeg hjælpe dig, med dit helt specifikke problem?

Hvad er mit formål og ønske – hvad brænder jeg for? 

Jeg vil gerne at du skal have et liv og et helbred, der giver en masse energi og ressource- overskud til at lave det du ønsker i din dagligdag. Jeg ønsker at hjælpe dig med det konkrete problem og de mulige bagvedliggende årsager, i den grad du selv har lyst til at inddrage det.

Jeg ønsker at udbrede min viden om, hvordan man kan hjælpe sig selv via meningsfulde tips og råd. Udover de redskaber og teknikker, som du kan få af mig, under en time på zoom.

Jeg vil gerne vise dig fordelene ved selvhjælp

Der er så mange fordele ved at vide, hvordan man selv kan tage del i løsningerne på sine gener.

En ting er at gribe til boksen inde i medicinskabet, hvilket kan give en midlertidig lettelse og en nødvendighed for dem med stærke og langvarige smerter, men det løser ikke problemet alene.

Helhedsorienteret – hvad vil det sige?

Se hele mennesket, se sammenhængen mellem det fysiske og det psykiske, se sammenhængen mellem henvendelsesårsag og livstil.

I den helhedsorienterede behandling ligger også forebyggelse. Det er vigtigt for mig, at du får begrænset dine gener og at du har fået nogle redskaber, der kan hjælpe dig, når du kan mærke at nu er smerterne på vej tilbage eller nu er de bare blevet værre igen.

Redskaber til eget brug Hvorfor?

Et redskab kan fx være en pusteteknik, der sænker smerterne. Det kan være en fysisk øvelse, der hjælper dig med at tømme dit hoved og samle dine tanker. Det kan være en påmindelse til dig selv om, at nu må du tage det helt roligt og tænke positivt, gå efter dine små delmål og motivere dig selv, trods forhindringerne på vejen.

Alle disse hjælpemidler kan være med til at fjerne eller dæmpe smerter og spændinger, tage dem i opløbet.

Gå i dybden – hvad er gevinsten?

Det kan så absolut betale sig at gå i dybden med problemet, at komme til bunds en gang for alle. En ting er at du sparer tid, fordi behandlingsforløbet kan blive væsentligt kortere, når bare man ved helt nøjagtigt hvad man kigger efter.

Er du sygemeldt, så findes der garanteret også en økonomisk vinding. Et konkret eks kan være en, der kommer med skuldersmerter. Smerterne har bredt sig til ubehagelige spændinger ned i ryggen og nakken føles noget stiv. Her er det vigtigt at vide hvorfor problemet i skuldrene er opstået og hvorfor det har spredt sig.

Ryg og nakkesmerterne kan være kommet som følge af en overbelastning, fordi skuldrene er lidt ude af funktion pga. en oplagt hændelse, som sygdom eller skade. Generne kan ydermere stamme fra, stress, pres og bekymringer. Ryg og nakkesmerterne kan være der, fordi skuldrene trækker fremover, eller opad. 

Ryg og nakkesmerterne kan være der, fordi personen, ikke vil tage hensyn til sig selv og sin krop, men prøver ihærdigt at fortsætte med alle gøremål, som om ingenting var hændt. Den sidste mulighed er, at vedkommende synes det er rigtigt træls med de der skuldre. Han/hun bliver bange og urolig for hvad det skyldes og hvordan den nære fremtid vil blive.

Du er ikke alene

Hvis du altså er en af dem der føler det på denne måde. Der er tre ting, som spiller en stor rolle for, hvorvidt en muskelspænding eller en dyb smerter vil give slip.

For dig der ønsker at tage kontrollen over smerterne, er disse tre faktorer ret vigtige.

Her er tre ting som jeg ofte introducerer for mine klienter.

  1. Jeg fortæller hvor vigtigt det kan være at få åbnet op for en fortrolig samtale, hvor der bliver sat ord på tanker, der ikke er så bevidste eller måske negligerede. Det hjælper at få det ud, at tale om de ting der rumsterer inde i ens hoved. Tankerne og forestillingerne kan hobe sig op og blive overvældende – Men når de bliver italesat, så kan de sorteres og sættes på den rette hylde, også fylder de så meget mindre.

De stjæler heller ikke længere din energi og koncentration.

  •  Det kan have en stor indvirkning på din smerteoplevelse, hvorvidt du evner at tænke positivt eller ej. Er den ene skål på vægten meget tung og fyldt op med stress, frustrationer. Ringe forventninger til løsningsmuligheder og et bedre helbred og den anden skål – ja, den er nærmest tom.

Den lette skål, skal blive tungere, fyldt op af motivation, god energi, masser af glæde og positive forventninger, sundt selvværd og livsglæde.

Alt dette som fylder mest i vægtskålen, fremmer produktionen og udskillelsen af stresshormoner ud i din krop og gør det hele bare værre. Disse hormoner øger følsomheden for smerter.

Men om du kan finde nogle fordele og fornuftige ting at fylde den slunkne skål op med, så bliver der lettere, at få øje på meningen med behandlingen og hvorfor det er en god ide at tage kampen op mod smerterne.

  • Den uvished der ofte råder, skal byttes ud med et muligt tidsperspektiv på behandlingsforløbet. Der skal fastsættes små delmål. Finde ud af egne håb og forventninger. Accept af en kronisk tilstand, hvordan kan man forholde sig til den, hvis smerterne ikke kan forsvinde, men lindres.

Tage vare på små fremskridt og store og små sejre.

Uvisheden og den manglende kontrol over egen livsførelse

Det var noget de allerfleste jeg talte med bragte på banen under corona krisen. Covid 19, trættende smerter og slemme spændinger. Men dog til sammenligning i den forstand at mange stræber med uvished og tab af kontrol.

Det gør noget med os mennesker, når der kommer en u inviteret part ind i vores liv. Denne part kan være inde i os selv i form af generende smerter, eller virusset der ønsker at blande sig med os derudenfor.

I det sidstnævnte tilfælde, har tackling og kontrol af smerternes indflydelse, været behandlingsmetode nr.1. At kunne tage kontrollen er også nødvendigt, hvis du vil lære at tackle dine smerter.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}