Hva skal til for at du kan bli fri for langvarig smerte?

Eller du kan lære å mestre dem slik at de ikke kontrollerer deg og hverdagen din?

Det kan være en stor beslutning å komme i gang med smertemestring. Det krever ofte en stor innsats, fordi  nå må du ta på deg enda en oppgave i tillegg til den til tider store oppgaven, som det er å leve med langvarige smerter. Har du levd med fryktelige smerter i lang tid, så kan resursene godt nok være ved å nå bunnen.

Noe som kan få tanken om et hvert tiltak for å få has på den håpløse sirkelen du har kommet inn i sjakkmatt.

Innsatsen kan være høy, men gevinsten overskygger absolutt anstrengelsene når du har lykkes med å komme i mål med å håndtere dine smerter. Dessuten er det min erfaring at selve prosessen imot målet ofte er preget av håp og positiv forventning, samt den store gleden over den lille fremgangen og seierne som kommer underveis.

Det trenger ikke være så stort og overveldende. Det kan gjøres trinnvis med dosering og små delmål. Tenk på positivt ladede ord som mestring, fremskritt, håndtering, og til og med frihet. Frihet fra å være sykdommen eller skaden. Det er ikke alltid det er mulig å bli 100% smertefri, men ved hjelp av teknikker for å takle smerte, kan de fleste smerter i langt overveiende tilfeller bli betydelig redusert.

For å oppnå disse fordelene må du ha:

  • lysten og motivasjonen til å tilegne deg ny kunnskap, og et ønske om å jobbe med deg selv
  • motivasjonen til å planlegge et tidsforløp som er realistisk, og viljen til å holde snuten i sporet og forfølge de små delmålene dine. Dessuten har du besluttet deg for hva hensikten med det du ønsker er
  • troen og håpet for fremtiden utover motivasjonen, og tenker over hvorfor du vil gå nye veier. Du har drømmer og ønsker, du vet hva du vil oppnå og hva du ønsker deg ut av livet
  • et formål og du vet hva hensikten er med planen din og hvordan du vil nå dine mål.

Hvordan innta ny kunnskap som føles meningsfull og motiverende

Ny kunnskap kan tas inn med både hjernen og kroppen. Du kan lese og lytte til for eksempel råd og tips. Du kan lese bøker, artikler på nettet og lese eller lytte til oppgaver i form av en som stiller spørsmål om dine erfaringer og holdninger. i en podcast, kurs etc.

Det er alltid en god ide å skrive ned svarene dine på de spørsmål som blir stillet. Du kan bruke svarene som et verktøy for ny innsikt og aha-opplevelser, så lenge du har tatt deg tiden til å reflektere nøye over svarene.

Det fine med denne fremgangsmåten er at du nå har spesifisert dine behov og satt fingeren på konkrete utfordringer. Derfor vet du hva du skal konsentrere deg om. Det hele gir mening fordi du kan se årsaken til en endring, noe som virker veldig motiverende på din vei til mestring av smerte.

Ny viten kan i tillegg inntas gjennom kroppen, i form av kroppslige øvelser, hvor du erfarer hvordan kroppen responderer og hvordan du opplever kroppens reaksjoner, rent mentalt i forhold til hvordan du føler deg og hvordan det har påvirket tankene dine.

Å overvinne atferdsmessige og mentale endringer

Atferdsendringer er ny kunnskap og nye erfaringer som lagres i hjernen. Resultatet av opplevelsene utløser forskjellige følelser som påvirker tankene dine. 

En endring i atferdsmønstre gir mening, hvis den nye tankegangen hjelper deg til å utfordre grenser. Være motivert og bruke andre elementer som er relevante i smertehåndtering. Det kan være måten du tenker på om deg selv eller andre.

En endring i atferd kan selvfølgelig også være fysisk, altså måten du bruker kroppen din på. I siste ende er det også en holdningsendring til deg selv og omverdenen. Ingenting av dette trenger å være omfattende, mange ganger er det småting (justeringer) som skal gjøres. Og som med alt annet, må det tas steg for steg, dosering og atter dosering, små delmål og grensesetting.

Hjelp deg selv med å lage realistiske planer og behold håpet

Når du er i et terapi -og behandlingsforløp i form av et kurs, er det lagt ut en plan for undervisningen steg for steg. Sånn er det også med ditt personlige forløp. Hvordan kan du gjennomføre målene du har satt deg selv, for eksempel en sykkeltur.

Det kan være et delmål, hvordan vil du være fysisk og mentalt i stand til å ta den sykkelturen. Det kan være gjennom motiverende samtaler og smertelindrende øvelser, som et eksempel – Men det viktigste her er at delmålet ditt er realistisk, ellers blir det ikke gjort og du vil gå glipp av en seier.


Utholdenhet og målrettethet går hånd i hånd

Det er til stor nytte hvis du kan holde fokus under det meste av prosessen og jobbe deg mot de små delmålene, i stedet for å sikte mot det store endelige målet, for her er det lett “å miste smokken. “

Her er fins det gode redskaper som holder deg på sporet og motivasjonen oppe. Jeg snakker om tidsplaner, der planer og gjøremål skrives ned og legges inn i håndterbare systemer, samt teknikker i form av fysiske øvelser.

Betydningen av formål og ønsker


Ønsket om å nå dine mål må komme fra deg selv. Det er din indre motivasjon som du skal bruke. Du når ikke så langt som du ellers ville være i stand til det, hvis du ikke har din lyst, motivasjon og hjertet med.


Beslutningene må tas av deg selv og for deg selv. Bestem selv om dine ønsker virkelig gir mening nå og her, eller for fremtiden.

Fremtidsdrømmer hva vil du oppnå i livet ditt?

Bli motivert for endringer i livet ditt. Vær villig til å endre gamle vaner og vanetenking. Endre oppfatningen av hva smertelindring er for en størrelse. Tenk langsiktig og inkluder fremtidige drømmer inn i smertemestrings-prosessen.

Hva vil du med dette – Hvorfor gjøre det?

Når du har definert formålet ditt med mestringsforløpet, kan du sette forventningene til hele reisen. Det man forventer er veldig forskjellig, men graden av forventninger er knyttet til tidligere erfaringer med å lykkes på godt og vondt.

Forventningene må avstemmes med deg selv, og med den du søker hjelp fra, hvis noen skal forstå og målsette innsatsen i henhold til dine forventninger. Dessuten skal formålet med det hele avklares på forhånd.

Så hvordan oppnår du målene dine?

Du kan se mer om hva som skal til for en vellykket smertebehandling, samt hva som skal til for å komme i mål, ved å lese mitt første blogginnlegg om dette.

Hvordan kommer du i gang med å takle smerter?

Hvor skal jeg i hele tatt begynne?: Hvordan kommer jeg i gang


Tags


You may also like

Bevisst nærvær
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page