Online Smertehjelpen

Selvverd og livslyst henger sammen

Verken livsglede eller god selvfølelse/selvverd er noe man blir født med. Begge deler må formes og bygges opp helt fra fødselen. Dessverre får ikke alle etablert et godt selvverd, og noen av dem som har, de ender med en lav selvtillit utløst av ulike hendelser gjennom livet. Sagt på en annen måte, selvverd er en persons anerkjennelse av sin egen verdi

Hva er selvverd?

Den amerikanske psykologen og professoren Albert Bandura definerer » self-efficacy » eller på norsk selvverd/selvfølelse, som en persons tro på og vurdering av egen evne i utfordrende situasjoner. Dette betyr at måten du opplever og tenker på deg selv vil påvirke måten du føler og tenker, motiverer og oppfører deg.

Hva kjennetegner en sunn og god selvfølelse og hvordan defineres den? Her er noen eks.

  • at man føler seg elsket og er verdt å elske. At du er god nok som du er
  • at ens eksistens har en positiv betydning for andre. At man er en betydningsfull del av fellesskapet. At man kan le og være i nuet.  Å vite at det du bestemmer er riktig.
  • at man kan føle seg selv og sette grenser

Hvilen betydning har lav selvfølelse?

  • Man kan være usikker på om man blir elsket. Om man er verdt å elske.  Er de andre bare bedre, klokere eller mer perfekte enn meg
  • Det er vanskelig å merke eller sette grenser uten å føle seg ukomfortabel, eller tvile på riktigheten av ens avgjørelser. Man kan føle seg tvunget til å si ja til alt, bare for å føle seg god nok og akseptert.

Følelser som opprettholder lav selvfølelse kan være å: være i tvil, føle seg dum, inhabil, bekymret, selvhatene eller uønsket.

Hvordan kan du gjenopprette og bygge god selvverd igjen? Det viktigste i denne prosessen er å gi slipp på de negative tankene og oppfatningene om seg selv. Ikke straff deg selv hver gang noe ikke går som forventet. La de andre få sine ideer og meninger om deg, de vet ikke bedre, du gjør det selv.

Livsglede er synonymt med, gleden ved å være. Gleden blir beskrevet som en lys og ukomplisert følelse. Men er det en følelse av lykke og hva er lykke? Eksperter, og andre meningsdannere har alle en formel for livslyst eller lykke. Noen peker på økonomi og materielle goder, andre på sosiale faktorer. Det som gir livsglede er veldig individuelt og subjektivt, men felles for oss alle er at vi må ha oppfylt våre grunnleggende behov som sikkerhet og tilhørighet.

Hva er livsglede?

Når er man livsglad? Her er noen få eksempler:

  • Når man har liv fylt med kjærlighet til seg selv og andre og når kjærlighet blir gjengjeldt.
  • Når du er sikker på at det nok skal gå eller ordne seg. Når man er ganske bekymringsløs

Hvilke konsekvenser kan det ha hvis man mangler livsglede?

  • Det kan være vanskelig å finne meningen med livet og hva du gjør
  • Det kan være vanskelig å være motivert, å endre eller å opprettholde seg selv i det man gjør
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}