Hva er det første du bør spørre deg selv om når du lever med kroniske fysiske smerter?

Jeg vil oppfordre deg som sliter med kroniske smerter til å sette deg ned og tenke nøye gjennom hvordan du egentlig har det.

Men først vil jeg fortelle en kort versjon av reisen fra fanget av smertene og deres vilkår til sjef over smertene på dine egne premisser

Det er en prosess som tar tid og som gir det beste resultat om du tar et steg om gangen og gjerne det mest hensiktsmessige steget om gangen. Du kan sammenlikne det med å lære matematikk, mister du en time eller to av undervisningen kan det lett bli et hull i læringen, slik er det også med reisen til mestring av smerter.

Det beste resultat kommer, hvis du har tatt alle stegene. Så kan du sjonglere med den viten og alle redskapene som du har tilegnet deg via dine erfaringer. På samme måte som du kan kombinere din nye viten innenfor matematikken. 

Så derfor snakker jeg om hva du bør spørre deg selv om når du lever med langvarige smerter og spesielt hvis du har en drøm om å få mer ut av livet. Få plagene til å fylle mindre så du merker de dumme negative opplevelser mindre både fysisk og fysisk.

Hva er det første du bør gjøre?

Hvis du synes at smertene er slitsomme og dominerende, vil trolig også livskvaliteten din bli negativt påvirket.

Reisen din begynner med selve formålet. Hvorfor vil du gå videre – Hvorfor ønsker du ikke å bli der du er nå?

 Spør deg selv om:

  • styrken eller omfanget av smertene dine er tålige eller utålige?
  • du tror det kan gjøres noe med smertene dine i forhold til styrke, frekvens eller omfang?
  • hvis du blir presentert for en mulig løsning på flere av smerteproblemene, vil du så si ja til å prøve den?
  • smertene har skapt tilleggsproblemer, som gjør det vanskelig for deg å ha en helt vanlig hverdag?
  • er disse ekstra utfordringene noen du saktens kan leve med eller ønsker du å bli kvitt dem?

Hvordan kan du komme dit hen starte opp komme i gang

En ting er at du definitivt har muligheten for å komme i gang og få hjelp til å jobbe deg igjennom hele prosessen. Men du er selv nøtt til å ta initiativet, være den som handler først. Jeg og sikkert mange andre vet jo ikke hva du trenger og i virkeligheten ønsker deg. Det er min erfaring at mange ikke snakker om hvordan de har det eller har behov for.

Jeg pleier å si at “å jobbe seg gjennom en smertebehandlingsprosess er som å være detektiv“

Vi begynner alltid med å finne formålet for behandlingen/terapien og deretter hvilke forventninger har du til forløpet. Når dette er på plass, skal vi finne årsaken til smertene og dine omkringliggende utfordringer. Deretter kommer alle stegene som perler på en snor.

Hvordan finne motivasjonen, meningen og målet. Finne og prøve seg frem til de riktige verktøyene. Den siste delen av din personlige reise er like så viktig, nemlig forebygging, hvordan unngår du å komme tilbake den til den situasjonen du var i før du startet på dette.

Her er en øvelse som krever mot og utholdelse. Den har også et positivt fortegn, fordi det er du som blir vinneren.

Har du vondt akkurat nå, kjenn på smerten merk den. Ikke flykt eller forsøk og ignorere den, eller den delen av kroppen som bråker. Når du forsøker å flykte fra smerten vender du også ryggen til en del av din kropp og deg selv. Å flykte fra ubehaget er ingen holdbar løsning. Den som ignorerer eller fjerner seg fra problemet, har ikke kontrollen. Det har derimot den som står igjen – smerten.

Jeg vet det kan være vanskelig å jobbe seg opp til toppen der, hvor du har fått overtaket og kan sitte å se ned på smerten og si: Du bestemmer ikke – Du skal ikke styre mitt liv. Det fins en løsning det fins en vei dit hen. Det vet jeg fra egen erfaring, samt fra mine klienter.

Jeg vil gjerne oppfordre deg til å melde deg inn i Facebook-gruppa mi. Den er for alle med langvarige fysiske smerter og som vil lære å mestre smertene, samt håndtere de mange utfordringer som ofte følger med. Du kan også møte andre der inne, som er i samme båt som deg. 

Mona 


Tags


You may also like

Bevisst nærvær
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page