Online Smertehjelpen – Kjenn din smerte

Hvorfor er det viktig å kjenne sin smerte? – Altså ikke å føle på den, men om den er kronisk, lengerevarende eller forbigående.

Hvilke utsikter er det for bedring. Hva er sannsynligheten for å bli smertefri eller oppnå en vesentlig bedring ved behandling. Er den muskulært, neurologisk betinget eller skyldes den sykdom i bindevevet. Er den psykisk relatert eller noe helt annet.

Først når du vet dette kan du begynne med detektivarbeidet ditt. Du skal finne skurken, hvem eller hva er det som gir deg de største problemene. Du må finne ut hvorfor du noen ganger får kraftige smerter og andre ganger svakere smerter. Eller at smertene viser seg på ulike måter. De har forskjellig språk.

 

Vet du hva slags type smerter du egentlig har

Så start med å snakke med legen din eller andre som kan forklare deg smertebildet ditt, om du ikke allerede vet det. Undersøk om de er kroniske eller langvarige osv. Undersøk hvorfor du har vondt, sånn helt konkret.

Hva er den medisinske begrunnelsen for smertene. Dette er både viktig og nyttig informasjon som du skal bruke på din vei til smertelindring og smertehåndtering.

 

Det neste skritt er å gå i dialog med smerten din

Dette gjør du ved å ha et stykke papir tilgjengelig, som du bruker til å karakterisere alle de smerteformene du opplever. 

Dette er et riktig godt redskap, fordi det gir deg et tydelig bilde av din personlige opplevelse av smertenes språk og hvordan du kan gå inn i kampen mot dem.

Sett ord på din opplevelse av smerten her og nå. Er den for eksempel: Jagende, borende, brennende, stikkende eller noe helt annet. Meget lokal eller flere steder på en gang kanskje noen ganger også utstrålende.

Når du har brukt en uke på å beskrive symptomene og karakteren, samler du dine papirer sammen og sorterer og teller opp alle begrepene. Hvor mange ganger har du beskrevet smerten, som for eksempel: Jagende, borende, stikkende osv. Var de kun svært lokale eller utstrålende, begge deler.

Hvilke symptomer opplevde du som de verste. Hva gjorde mest vondt. Hva stresset deg mest eller gjorde deg urolig.

 

Det er en god ide å observere og skrive ned, når smertene er verst

Prøv å tenke tilbake på de dagene som du opplevde som verst. Der smertene var mest intense, hyppige og på et sett som var fryktelig ubehagelig. Tenk på, hva du foretok deg akkurat da eller hvor var du hen?

Det kan være vanskelig for mange å huske tilbake på en hel uke, så derfor kan du jo starte med tre dagers observasjon av smertesymptomene og karakteren av smerten.

 

Hva skal du så bruke denne informasjonen til?

Denne enkle undersøkelsen hjelper deg å se et mønster i den konkrete og fysisk merkbare smerteproblematikken.

Når du legger beskrivelsene av smertesymptomene sammen med listen over handlinger du har foretatt deg, samt stedene du har vært i løpet av de tre dagene (en hel uke, hvis du kan det) har du fått mange svar. Disse svarene er gull vert og kan brukes hele veien gjennom din prosess for smertehåndtering.

Svarene gir deg et godt innblikk i sammenhengen mellom stimuli og smertesymptomer. Du har blitt bevisst om, hvordan enkelte ting som du gjør eller blir utsatt for påvirker smertebildet ditt.

Tilstedeværelsen av smerte har utrolig mange årsaker utover selve sykdommen/skaden

Det er mange ting som kan være med til å trigge smerte. Som måten du tenker på, er du pessimistisk eller optimistisk, engstelig eller trygg. Får du nok søvn og sover du godt nok. Kostholdet er også en medspiller i mange tilfeller på samme måte som medisin kan virke motsatt hensikten. 

Støy er belastende især over lengre tid. Konstant støy stresser kroppen og hjernen din, selv om du ikke selv er oppmerksom på det. 

«For lite eller for mye forderver alt» er det et ordtak som sier, sånn er det også med bevegelse. For lite eller for mye eller uhensiktsmessig bevegelse kan påføre deg flere eller sterkere smerter, på samme måte som tilpasset og dosert aktivitet kan dempe smerte.

Mange av årsakene er du ikke selv herre over og kan derfor ikke fjerne dem, men du kan få verktøy for å omgå dem. Det er heller ikke sikkert du skal stoppe med det du pleier å bruke tiden din på, det skal kanskje bare gjøres på en litt annen måte.

Forebygging 

En del av elementene i forebygging av smerte eller at du kommer i samme situasjon igjen er kunnskap - om hva det er som trigger eller påvirker smertesymptomene dine på en negativ måte.

For å nå dit må du bli klar over hva det er som påvirker nettopp deg. Det viktigste her er selvfølgelig, å identifisere kilden til påvirkningen og hvordan du unngår den eller hva gjør du med det.

Alt dette er viktige elementer i smertehåndtering og en del av det jeg lærer bort i mine nettkurs. Her i kursportalen finner du gratis tips og guides, samt store og små nettbaserte kurs.

https://mona-s-school-b468.thinkific.com/ 

Meld deg inn i facebookgruppa mi og få masse viten om smertehåndtering

Gruppen er til alle som sliter med langvarige smerter dvs. over 3 måneder. Her kan du få råd og støtte til, hvordan du kan oppnå smertelindring, og hvordan kan du bli sjef over smertene.

Gruppen skal være et positivt rom og felleskap. Derfor skal alle føle seg trygge og respektert, slik at du kan spørre og kommentere som du selv har lyst til. Selv om alle har et smerteproblem så er utfordringene forskjellige.

Online Smertehjelpen er den norske del av mitt danske firma, Clinicq For Kvinder. Til Facebookgruppen  Facebook gruppen med Mona Teisen for alle som vil lære å håndtere langvarige smerter.

Instagram søk  @smertehjelpen.no

En systematisk handlingsplan vil hjelpe deg å se den positive utviklingen

Du vet hva du skal gjøre for å nå dine små mål og hvordan du kan nå dine store mål. Når du har denne planen og skrevet ned noen gjøremål, har du bestemt deg for hvor mye du vil utfordre deg selv og hvor ofte.

Det hjelper deg å ta neste steg og ikke vakle tilbake til den mer ubehagelige, men trygge situasjonen du var i før, og som du kjenner så godt, men egentlig ikke vil være i lenger.

Denne versjonen av planen min er en forenklet form slik at du kan få en følelse av hva du bør se etter. og bli inspirert til å komme i gang med smertehåndtering. 


Tags


You may also like

Bevisst nærvær

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page