3 årsaker til at du ikke kommer i mål med smertehåndtering

en blogg av Online Smertehjelpen

I dette blogginnlegget dykker jeg ned i, hvilke utfordringer du som smerteramt kan ha og hva er det som hindrer deg i å nå målet, enten det er å bli kvitt smertene, lindre dem eller få styr på hverdagens utfordringer. De utfordringer som ikke bare kan klares med medisin eller fysiske øvelser. 

Det er mange årsaker til at du føler et eller annet spenner ben for deg, hver gang du prøver å komme i mål med smertemestring. 

Årsaken til du blir hengende i fysiske smerter er multifaktorielle og er derfor vanskelige å overskue for den enkelte alene.

Jeg ønsker å hjelpe deg til et liv, hvor du har en stålsikker positiv innflytelse på smertene dine og hvor smertene ikke får lov å ha en negativ innflytelse på din livskvalitet. I hvert fall svært sjeldent.

 En av de mange grunnene jeg har sett er, at man ofte snubler inn i prosessen uten forberedelse eller plan

Mange har ikke tenkt annet en, smertene må da for…….... forsvinne. Det skjønner jeg godt. Men å hoppe inn i kampen med hodet under armen gir ingen brukbare resultater og virker heller ikke videre motiverende. Du blir heller ikke klokere på hva du egentlig trenger.

  • derfor bør du begynne med litt nysgjerrighet, finne ut om du kan bli smertefri eller om smertene kun kan reduseres, og om det god grunn til å tro de kan fjernes er det jo fantastisk
  • hva er egentlig ditt største problem, hva hindrer deg i å leve slik du vil. Er det smerten eller er det måten du har formet livet ditt på, for å vri deg rundt om smertene?

Utfordringene ved å leve med langvarig smerte kan være mange, og påvirker livet ditt hele veien rundt

I særdeleshet din livskvalitet. Derfor skriver og snakker jeg så mye om både kroppslig og mental påvirkning. Hvorfor det er så viktig å få kunnskap om samarbeide mellom kropp, hjerne og sinn og noen ganger med mangel på det samme.

De fleste som behandler smerteproblematikker, er enige om at denne type behandling ikke kan adskilles som fysisk eller psykisk behandling. I tillegg kommer det drøssevis av faktorer som har negativ innvirkning på smertene som:

Angst – Frykt – Ergrelse - Tankekaos – Sosial isolasjon og dårlig søvn m.m.

Det gode er at når du følger en plan for smertemestring, lærer du å velge til og fra av det som er godt eller dårlig for deg. Fordi, mye av det som påvirker smertene i negativ retning, kan bli til et hjelpemiddel om du i enkelte tilfeller  tenker og handler omvendt.

Jeg snakker ikke bare om dette, men hjelper også mennesker som deg via nettkurs og mentortimer

Alle typer smerte oppleves meget individuelt og utfordringene som kommer i kjølvannet av et liv med smerte er vidt forskjellige og løsningsstrategiene likeså. Derfor blir forslagene mine generelle og det er ikke sikkert at akkurat du kan se deg selv i alt dette, men forhåpentligvis i en del av det.

 

Disse 3 faktorene er 3 ut av virkelig mange grunner til at det blir vanskelig å komme ut av den dårlige sirkel

Du kjenner på smerten forbanner den frykter den hater den og ønsker å gjøre noe som får den i kne. Du frykter samtidig at det du skal gjøre for å få has på smerten, gjør det hele verre.

1. Selvfølelse

Sunn og sterk selvfølelse gir tro, håp og fremgang og muligheter for små seiere.

Den amerikanske psykologen og professoren Albert Bandura definerer “self-efficacy” eller på norsk selvfølelse, som: “en persons tro på og vurdering av egen mestring i utfordrende situasjoner. “  

Det betyr at måten man opplever på og tenker om seg selv, vil ha innflytelse på føle- og tenkemåte, motivasjon og atferd.

Dette vil si, at hvis du ikke tror på at du kan endre på noe som virker negativt på deg til noe som er godt for deg, vil du ikke kunne ta det første steget inn i smertemestringsprosessen. Du trasker bare rundt i de samme fotspor som før, uten å vite hvordan du skal komme i mål, fordi du ikke tror på deg selv og dine evner og muligheter.

 En sterk selvfølelse kjennetegnes ved at:

  • du vet at det du bestemmer deg for er riktig
  • du kan legge merke til deg selv og sette grenser
  • du tror på dine egne målsetninger og at de vil bære frukter
  • du er løsningsorientert og fullt motivert til selvvalgte, som til ikke valgte utfordringer. 

2. Tanker 

Tanker avspeiler følelser og erfaringer og selvfølelse avspeiler hjernens sunnhet. Her kokt godt ned til en buljongterning

Vi kan også si det omvendt. Dine tidligere erfaringer, selvfølelse, følelser og hjernens sunnhet avspeiler seg i tankene dine.

Prøv denne korte øvelsen - Kan du føle noe når?

Legg deg eller sett deg godt til rette, lukk øynene. Pust godt inn og ut et par ganger.

Tenk på noen av utfordringene dine og kjenn etter i kroppen. Hva merker du for eksempel i magen, når du tenker på problemene dine. Finn gjerne en spesifikk ting. Kan du føle noe i magen, så spenn opp i magen og slipp. Hvordan føles det i magen nå?

Kan du ikke føle noe i magen – prøv å kjenne etter andre steder i kroppen. Gjør det samme, men med et minne fra en trygg og god opplevelse.

Hvordan var det? Kjente du en annen følelse i magen eller et annet sted i kroppen? Hva fylte mest i kroppen din og hodet?

Var det opplevelsen av den negativt fargete tanken, eller den positivt fargete tanken, som ga deg de tydeligste reaksjonene i for eksempel, magen, nakken eller brystet?

En slik enkel øvelse kan hjelpe deg med å frasortere tanker, som påvirker smerteintensiteten. 

Denne bevissthet gjør at:

  • du kan koble dine tankers påvirkning av dine sansninger til hvordan du opplever smertene og du kan sortere og kontrollere tankene dine, til din egen fordel
  • du erfarer at når du har enkelte bestemte tanker, så sanser (føler) du et kroppslig ubehag i form av smerte, rastløshet og spenninger osv. Disse tankene og oppfatningene trekker en rød tråd hen til dine opplevelser av smerten
  • omvendt erfarer du at de positive tankene, samt den fulle oppmerksomhet på kroppen, lindrer det hele og du kan forebygge eller dempe smerteopplevelsen 
En ting må du huske, tanker er ikke nødvendigvis sanne, bare fordi vi har dem

3. Du tviler på egen funksjonsevne? Her er noen eksempler på hvorfor du bør bevege deg så mye som mulig, uansett nivå

Nyeste forskningsresultater viser at trening eller bevegelse generelt, har en kjempepositiv effekt på smerte. Så lenge trening og dosering går hånd i hånd. Dessuten skal utfordringene ikke være for grenseoverskridende, så du mister motivasjonen.

Den norske hjerneforsker Ole P. Hjelle har forsket på samspillet mellom hjernen og kroppen og kan slå fast at hjernen er avhengig av bevegelse for å utvikle seg og fungere optimalt. Det dannes bla. flere nervebaner ved bevegelse, noe som hjelper deg når du skal lære å tenke i andre baner om deg selv mht. selvfølelse og mestringsevne. 

Et annet eksempel er stress. Mange kronisk syke har en viss grad av stress i kropp og hode. Stress gjør at binyrene skiller ut kortisol, som i større mengder og over lengre tid bryter ned et område i hjernen som heter hippocampus og reduserer dannelsen av nye nerveceller. Bevegelse virker avstressende og balanserer nervesystemet. Dette gjør deg også mindre følsom for smerte.

Ofte er det enkleste det beste

Det som virker for lett og for åpenbart kan godt være løsningen Vi blir blinde for det vi omgir oss med.

Selv har jeg ergret meg over at det er så få trapper i det området, som jeg har flyttet til. Trapper er et super duper treningsredskap til kondisjon, trening av lår og rumpemuskler.

Plutselig går det opp for meg, du har jo en hemsetrapp i huset. Ja den er ikke som de trappene jeg hadde i mitt tidligere hus, heller ikke som de store brede trappene utenfor – men de er der. Prøv å se deg rundt og undersøk hvilke muligheter du har for daglig trening, som er i nærheten og derfor hurtig å komme i gang med.

Hopp inn i min private Facebook-gruppe og vær med i et fellesskap, hvor formålet er å få hjelp og veiledning. Du får mine tips og artikler, pluss videoer og trening.

Jeg har laget en liten plan som du kan bruke, hvis du har behov for litt inspirasjon. Det er mye enklere å overskue dagens lille delmål med en plan. Du kan hente planen her:


Tags


You may also like

Bevisst nærvær
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page