Et nettbasert kurs for deg som vil lære å håndtere eller lindre langvarig fysisk smerte og få styr på de mange utfordringer som ofte følger med.

Leter du etter en løsning for hvordan du kan fjerne utfordringene dine, som er knyttet til en tilværelse med kroniske smerter, samt lindre smertene. Jeg er her for å hjelpe deg, derfor har jeg samlet mye av min erfaring og viten i et kurs til deg trinn for trinn.

For god ordens skyld, vil jeg fortelle deg at hele kurset selvfølgelig er på norsk ,jeg er også norsk, selvom logoen min er dansk. Du kjenner meg sikkert som: Online smertehjelpen som er den norske del av min virksomhet..

Tenk om du kunne våkne opp hver morgen opplagt og full av energi. Du har sovet godt. Ingen forstyrrende kropp som bråker, som ikke finner hvile, 0g hva med å ikke skulle overvinne deg selv for å utføre dagens gjøremål.

La meg fortelle deg hvem kurset er for


Du har kroniske eller langvarige fysiske smerter. Smertene har tatt makten. De påvirker ditt liv i en slik grad at du ikke kan planlegge eller gjøre det du ønsker. Du synes det er vanskelig å overskue herdagen og famler litt i blinde etter en løsning på smertene og probleme.


Å føle at du aldri oppnår noen forbedring - uansett hva du prøver, kan fort bli en nedslående følelse.

Jeg vet det altfor godt - jeg har vært der selv. Jeg vil gjerne hjelpe deg til å forstå hva som kreves for å oppnå målet ditt.

Det forutsetter at du er villig til å legge en del av dine gamle vaner og tankesett på hyllen. Når du trenger å lære noe nytt må noe gammel kunnskap avlæres. Du vil få masse ny kunnskap, trening og erfaring

 

Du tror kanskje et kurs som dette er veldig komplisert

 • jeg kan sikkert ikke klare alt dette alene. Jeg har ingen anelse om hvor jeg skal begynne
 • sånn lyder et av argumentene fra noen av dem som er i tvil og tror det er veldig komplisert. Her er noen flere
 • mine utfordringer er mine helt individuelle og personlige problemer. Jeg orker heller ikke jobbe med både det fysiske og det mentale
 • hvorfor skal jeg konsentrere meg om å løse alle utfordringene, som jeg har samlet på meg pg.a. av mitt smerteproblem, i stedet for å fjerne smertene? 


Smertelindring og håndtering av fysiske og psykiske utfordringer, kan være en vanskelig og litt uoverskuelig øvelse. især hvis du ikke aner hvor du skal begynne eller hvordan du skal forholde deg til de ulike problemer. Det kan være lett å oppgi på forhånd. Derfor har jeg laget et kurs til deg, som er basert på ro, tid og overskuelige moduler. 

Kan du se deg selv i disse beskrivelsene?

Nå må det være. Jeg skal bli sjef over livet mitt og smertene

Det er til deg som er lei av uutholdelige smerter og spenninger i kroppen og som vil bli kvitt genene en gang for alle. 

La meg slippe for alle de smerter som er mulig å fjerne


Det er til deg som har anspente muskler og vondt i kroppen som helhet pga. skader eller sykdom.

Smertene skal ikke styre meg

IEller du ønsker i det minste å være i stand til å kontrollere og forholde deg til smertene på en positiv måte.

Jeg vil gjøre hverdagen min  lettere

Til deg som ønsker å lære hvordan du takler de mange utfordringer, som følger med i hverdagen.

Du har kanskje prøvd dette

Du har gått til flere korte behandlinger, lyttet til forelesninger og lest innlegg stolpe opp og stolpe ned, om tips og triks - men aldri klart å sette alle de gode rådene og teknikkene i system. 

 

Du har fått mange gode råd, lært deg nye teknikker og prøvd å bruke de nye verktøyene du har fått i verktøyskassen - men du stopper prosjektet og går i stå. Alt blir bare forvirrende og uhåndterlig, resultatet er at du mister motivasjonen og du gir opp.

Du syns du gjør det samme om og om igjen, uten ønsket resultat. Du er frustrert over at du må bruke så mye tid og ressurser, bare for å ha det bra.


Tro meg det er min erfaring fra klinikken min - du er ikke alene. Jeg vil fortelle deg at det er en løsning for hvordan du tar tilbake kontrollen og får den livskvaliteten du ønsker. I alle fall bør det ikke være smertenes skyld. Det skal være du som kontrollerer smerten og ikke smerten som styrer deg.Er du den som slår deg selv i hodet når du ikke lykkes med planene dine - behandlingene eller forsøkene på å endre noe i livet ditt f.eks. måten du tenker på deg selv?

Du har levd med plagsomme smerter i lang tid. Noe som har gitt deg mange utfordringer i hverdagen og nå er det smertene som setter dagsordenen. I øvrig syns du at du har prøvd alt mulig.

Alt dette her kan du oppnå ved å følge kurset mitt. Du kan bli sjef over smertene Du kan lykkes hvis du følger planen og strategiene som jeg viser deg.


Hvordan kan du få kontroll over smertene

Her kan du bli overrasket over hjernens store innflytelse på kroppens velvære.

Jeg hjelper deg igjennom kurset steg for steg, til en ny tilværelse som sjef over smertene.

Endre din selvoppfattelse, så du når dine mål.

 

Hvordan håndtere utfordringene dine knyttet til smertene

Det kan være vanskelig å kunne gjennomføre planene dine for dagen og den nærmeste fremtiden. Smerter tar din energi og motivasjon. Det kan være både fysisk og psykisk belastende.

Du kan lykkes ved planlegning og nye strategier.

 

Hva kan du gjøre for å få smertene til å forsvinne, helt eller delvist

Du vil bli introdusert for hvordan du kan bruke kroppens og sinnets innflytelse som verktøy.

 

Vil du være med til mitt kurs - så kan du få:
 • en plan for hvordan du skal fullføre et kurs for å takle smerte
 • alt materiale på en gang
 • en strukturert trinn for trinn metode. Du får arbeidsark og skjemaer som hjelper deg med å vinkle kurset til ditt helt eget og individuelle forløp
 • i tillegg til selve kurset, har jeg spilt inn en rekke videoer, der kan du se og høre meg instruere øvelsene fysisk
 • mulighet for å kjøpe ekstra sparring
 • bonus

Bonusen er 2 x 60 minutter sparring med meg på zoom eller telefon. Her har du muligheten til å utdype dine problemstilling. Få mer hjelp og veiledning.

ps. zoom er gratis og enkelt.

Alt dette kan du oppnå

I dette kurset vil du lære hvordan jeg jobber med lindring av langvarige smerter. Min erfaring er også at mange fullstendig overvinner smertene.

Fokuspunktene er deg - det er du som må ta roret og styre skipet til det sted du vil være. Jeg viser deg hvordan du kan forstå den store innvirkningen tankene dine  har på dine opplevelser av smerten. Ikke minst forventningene til hva du kan gjøre med den livssituasjonen du er i nå.


Du lærer hva det vil si å ta kontroll over smertene og hvordan smertene kan forklares, med litt innsikt i hjernens verden. Samt øke bevisstheten om kroppens signaler. Å forstå hjernens noen ganger litt upassende konklusjon om betydningen av skaden din.


Hvordan kan du forstå sammenhengen mellom kroppen og hjernens innflytelse på hverandre og hvordan du kan ha nytte av den viten. Hvordan tanker, følelser og opplevelser henger sammen.

Her er en kort oversikt over kursinnholdet

Det er 8 moduler med små undermoduler av forskjellig varighet. Du får skjemaer og arbeidsmark å støtte deg til pluss videoer hvor jeg viser deg mine øvelser. Ja også din bonus som er 2 x 60 minutter sparring med meg.

Takling av smerter & smerteproblematikker


Smertelindring og smertehåndtering

Vi skal lære å forstå smertene og finne din helt personlige og unike smerteproblematikk. Vi har i utgangspunktet ofte den samme årsak til våre smerter, altså pga. samme sykdom eller skade, men utfordringene er meget individuelle..

En hjerne har gått i hakk eller egofokus

Her ser vi på hvordan hjernen danner et mønster. Det handler om hvordan hjernen påvirker ditt følelsessenter og hvordan den sørger for at du blir ekstra sensitiv i det berørte område, og kommer til å legge nesten alt fokus på det bestemte område. Hvordan blir du vinneren? 
Ved å trene hjernen og resten av kroppen til å takle smerten, ikke bare fysisk, men også ved bevisstgjørelse av dine tankers påvirkning.

Hvordan påvirker ditt tankesett dine følelser & smerter 

Her lærer du å forholde deg til dine følelser på en konstruktiv måte. Her ser vi på, hvordan hjernen lar seg påvirke av vår angst og sinne over smerten og reagerer derfor med å rope enda høyere og ustanselig skape sterkere smerter, til de er der nærmest hele tiden. Heldigvis kan vi også påvirke hjernen i en positiv retning – med positivt ladde følelser. Dette kan ikke å avspeile seg i tankene.

Kroppsbevissthet & kroppsopplevelse. Handler om å være oppmerksom på kroppens reaksjoner, når du overskrider egne grenser, både psykisk og fysisk. Kunne tolke og reflektere over din sinnstemning. Være bevisst om hva som er godt for deg og helsen din. Du blir god til å ta vare på deg selv, og handle på kroppens signaler.


 

Hva er det som trigger smertene?

Handler om alt det som er med til å fremprovosere smertene og uroen i kroppen. Hvordan kan du bli mer oppmerksom på hva som er dårlig for nettopp deg.


Selvhjelp & leveregler

Diise reglene er til for at du skal kunne minimere den negative påvirkningen, av deg selv og andre. Du risikerer bare flere kroppslige spenninger. Kroppslig uro. Tanker som vrimler rundt inne i hodet ditt. Alt dette tapper deg for energi.

Endorfiner m.m. Hormoner og endorfiner påvirker vår opplevelse av kroppen på godt og ondt. Vi kan trene oss selv i, å utnytte disse stoffene på en positiv måte. Slik at de kan virke smertelindrende, avspennende eller energigivende. 

Avspenning & gate control. Handler om et avbalansert nervesystem og fokus på åndedrettet for å lindre smerter. Øvelsene øker din kroppsbevissthet. Du opplever og forstår din kropps signaler. Dessuten virker avspenning med bevisytgørelse av de smertefulle områdene lindrende. 

Øvelser for kropp & sinn

Er en rekke teoretiske og fysiske og mentale øvelser. Øvelser for smertelindring og kroppbevissthet. Vi ser også på hvordan du kan finne dine mål og jobbe med personlig grensesetting. 

ØvelserHer gir vi full gass i øvelser. Det er viktig å få det hele med. Jeg er en detektiv og arkeolog som alltid går i dybden med problemet, derfor skal vi hele veien rundt. Vi av prøver hvordan vi kan smertelindre oss selv. Finne kroppslig og psykisk styrke. Og så skal vi ikke kun jobbe, men også hvile og ikke minst sove godt. Det finns øvelser får det også. 


Handlingsplan. Her jobber vi med handlingsplanen som hjelper deg med å :holde “snuten i sporet “og ha en rettesnor og ha overblikket holde motivasjonen, dele prosessen opp trinn for trinn gjøre bruk av de nye teknikkene.

Skam - fordommer & misforståelser

Mange med kroniske sykdommer eller smerteproblematikker gir utrykk for skam og skyldfølelser. Jeg ønsker inderlig å sette fokus på disse temaene. Hvordan skam, tabuer og fordommer kan oppstå under sykdom og hvordan de kan påvirke smertene og alle utfordringene som følger med, so en unødvendig belastning.


Egenomsorg & selvkjærlighet

 Et super dupert nydelig tema. Vi skal elske oss selv mer. Gjøre flere gode ting for oss selv. Øke vår selvfølelse og passe bedre på oss selv. 

Betina B

" Det har vært viktig for meg å vite hvordan jeg skal takle smertene slik at de ikke kommer igjen.

Det har vært en stor hjelp for meg å bli ledet gjennom smerteforløpet. Jeg har fått støtte og motivasjon til å sette grenser og be om hjelp”

Tina R

“ Jeg har brukt Mona til å bli klar over hva som provoserer eller forsterker smertene.

De fysiske og mentale øvelsene har avklart sammenhengen mellom tankesettet mitt og måten jeg opplever smerten på “

 

Hva kan du få ut av kurset, når du er færdig?

 • du har blitt introdusert til en rekke fysiske øvelser som gir deg fysisk styrke, lindrer dine smerter, og hjelper deg med å avspende og finde ro i kroppen og hvile.
 • du vet nå hvordan du skal anvende mentale øvelser og teknikker til smertelindring
 • Du har ny viten og nye teknikker til en positiv og hensigtsmessig tankegang
 • Du har en god forståelse av hva som påvirker  smertene, på en god eller dårlig måte
 • Du kan manøvrere mellom gode og dårlige opplevelser og reflektre over dem. Du kan fjerne eller skape stimulans, som påvirker smertene dine på godt og ondt, slik at du ikke skal bruke energi på negative tanker, frykt og grublerier.


Kort om meg


Jeg er utdannet psykomotorisk terapeut  (tidligere avspenningspedagog) Jeg har hatt egen klinikk i 5 år. Der jeg har behandlet mange med spenninger og sterke smerter.


Nå har jeg tatt med meg alle erfaringene mine fra klinikken og overført dem til online hjelp. I form av online kurs og individuelle samtaler.

Jeg har hatt stor glede av å se mine klienter vokse og ha en bedre livskvalitet. Nå vil jeg kunne nå ut til flere og gi samme hjelp og støtte.

Hele pakken koster 4200 DK.

Du kan også betale i to rater 2100 DK.

Min garanti til deg


Jeg vil virkelig at du skal få mest mulig ut av kurset. Jeg brenner for å hjelpe deg til en lettere tilværelse.

Metodene mine er vel anvendt, så jeg vet at det virker. Selvfølgelig kan jeg ikke garantere deg det samme resultatet som jeg og andre har oppnådd. Det avhenger av din egen innsats for å følge kursarbeidet med oppgavene og utføre øvelsene.

Men jeg kan garantere deg at du har fått mange nye ferdigheter og endringer, som har en enorm positiv innvirkning på ditt personlige velvære.

Du kan få pengene tilbake

Det eneste jeg krever er at du sender meg alle filene, hvor du kan dokumentere at du har fulgt hele kurset, jobbet seriøst med alle oppgavene og kan beskrive hvordan øvelsene fungerte for deg

Ps. Kurset vil løpene bli redigert og fornyet, til din egen fordel. Du kan downloade videoene, om du vil.

Lurer du på noe i forbindelse med kurset, så send meg endelig.dine spørsmål.  Du kan skrive en e-mail monateisen@mac.com eller ringe meg på + 45 21221277

© Online smertehjelpen v/Mona Irene Teisen

monateisen@mac.com

www.onlinesmertehjelpen.no

Du kan lese mere om meg og persondataloven her på siden Om.